Merenkulku > Muut alukset

Laivue 2020

(1/7) > >>

Juhani Mehto:
Merivoimat on saanut valtuudet aloittaa Laivue 2020 -hanke, jossa Rauma- ja Hämeenmaa-luokat korvataan neljällä uudella taistelualuksella. Tarjouspyynnöt lähetetään 2017-18 ja valmista pitäisi olla 2019-24. Uusissa aluksissa pyritään mahdollisimman korkeaan kotimaisuusasteeseen.

YLE

Mikko-Oskari Koski:
Uusimaa, Turunmaa ja Hämeenmaa varmaan kiertyvät näille nimiksi (luokkanimenä taitaisi nyt olla Usarin vuoro), mutta jos Pohjanmaa päätyy museolaivaksi Karjalan rinnalle (tai Kotkaan), kumpikaan näistä nimistä ei taida olla käytettävissä neljännen aluksen nimeksi. Olisikohan aika ottaa realiteetit käyttöön ja tunnustaa, ettei Helsinki ole Uudenmaan osa, jolloin neljännen 2020:n nimi voisi sitten olla Helsinki (tai Pääkaupunkiseutu)?

Onko muuten olemassa mitään suunnitelmia Merivoimien koululaivaksi, vai tulisiko tuokin työ näiden hoidettavaksi? Uusi Suomen Joutsen lienee utopiaa, mutta edes Matti Kurjen tai Pohjanmaan merikadettiperinteen jatkamiseen olisi hyvä olla edes yksi valtamerikelpoinen koulutusalus.

Tuomas Romu:
Hämeenmaa, Uusimaa, Ahvenanmaa ja Somalimaa?

Kalle Id:
Savonmaa? Kymenmaa? Lapinmaa?

Itsehän tosin kannatan vanhimman tunnetun suomalaisen aluksen nimeä Ursus Finlandiaeta yhden aluksen nimeksi.

Tuomas Romu:
Tämäkin projekti etenee:

http://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet?9_m=7963

Puolustusvoimat ja Rauma Marine Constructions Oy solmivat aiesopimuksen

Puolustusvoimat selvittää mahdollisuudet hankkia Laivue 2020 -alukset suomalaiselta  Rauma Marine Constructions Oy -telakkayritykseltä. Alusten taistelujärjestelmä puolestaan kilpailutetaan kokonaistoimituksena. Taistelujärjestelmä koostuu taistelunjohtojärjestelmästä, sensoreista ja aseista. Taistelujärjestelmätoimittajien kilpailutus käynnistetään tämän vuoden aikana. Laivue 2020 saavuttaa täyden operatiivisen valmiuden vuosina 2026 - 27.

Puolustusministeri valtuutti 23.9.2015 Puolustusvoimat käynnistämään Laivue 2020 -hankkeen. Päätöksen mukaan Merivoimien suorituskyvyn edellyttämän huolto-, ylläpito- ja vauriokorjauskyvyn varmistamiseksi hankittavaa järjestelmää koskevien palveluiden on oltava kriittisiltä osiltaan saatavissa Suomesta.

Aluksen osalta edellä mainittujen kykyjen edellytykset - muun muassa osaaminen, suunnittelutieto ja tuoteoikeudet -  syntyvät parhaiten suunnittelemalla ja rakentamalla alukset kotimaisella telakalla, joka aikanaan myös ylläpitäisi alukset.

Laivue 2020:n tietopyyntöön saatiin yli 80 vastausta kotimaisilta ja ulkomaisilta toimittajilta.  Puolustusvoimien logistiikkalaitos ryhtyy selvittämään Rauma Marine Constructions (RMC) Oy:n mahdollisuuksia toimia alusten rakentajana. Tämän vuoksi logistiikkalaitos on solminut RMC Oy:n kanssa aiesopimuksen, joka mahdollistaa yrityksen telakkakapasiteetin, huoltovarmuuden edellytysten ja sotalaivojen muiden rakentamisedellytysten selvittämisen.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on käyttänyt apunaan hankintamallivaihtoehtojen ja RMC Oy:n suorituskyvyn alustavassa arvioinnissa riippumatonta asiantuntijayritystä. Merivoimien ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen useilla tutkimushankkeilla, simuloinneilla ja mallikokeilla on luotu edellytykset taistelualuksen tekniselle määrittelylle ja kotimaiselle suunnittelulle vastaamaan kansallisia erityisvaatimuksia.

Laivue 2020:n alukset suunnitellaan kotimaan puolustuksen tarpeisiin. Taistelujärjestelmän tarkka kokoonpano selviää suunnittelun edetessä. Pääasejärjestelmiksi on suunniteltu ainakin merimiinoja ja ohjuksia. Suunnitteluperuste on neljän jäissä operointiin kykenevän aluksen rakentaminen. Merivoimien nykyisistä taistelualuksista neljän Rauma-luokan ohjusveneen ja kahden Hämeenmaa-luokan miinalaivan elinkaari päättyy 2020-luvun puolivälissä. Näiden alusten elinkaarta ei voida jatkaa enää kustannustehokkaasti.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Siirry pois tekstitilasta