Merenkulku > Muu merenkulku

Länsisataman kehittämisestä

<< < (2/13) > >>

Mikko-Oskari Koski:
Länsiterminaalin laajennushalli alkaa vähitellen jo näyttää siltä, miltä se ulospäin tulee aikanaan näyttämään. Ilmeisesti terminaalilaajennuksen on määrä olla valmiina ennen Galaxyn liikenteeseentuloa.
Taksit ja ainakin osa turistibusseista saa jatkossa pokansa laajennusosan katoksen alta, joten sateen sattuessa uudistus on varmasti mukava. Niin myös, jos terminaalissa sattuu olemaan samanaikaisesti kaksi isompaa alusta lähdössä. Saapumistiloihinhan uudistus ei taida hirveästi vaikuttaa. Tai vaikuttaahan se toki viimeistään sitten, kun Schengen-sopimus kattaa Vironkin ja passikontrollit jäävät pois...

Länsisataman ajojärjestelyjä on tarkoitus muuttaa "jotenkin radikaalisti". Kysymykseen, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, sain vastaukseksi jargonia, jonka asiasisällössä oli ainakin oletus, että terminaalin olisi tarkoitus vastaisuudessa mahdollisimman vähän häiritä Jätkäsaareen nousevaa asuntoaluetta ja että autojen sisäänajoaluetta on tarkoitus viedä nykyistä isommassa määrin laiturialueelle. Myös toisen matkustajaterminaalin rakennusvaraus Sammonlaiturissa on yhä olemassa, mutta mikään varustamo ei ole vuoden -96 jälkeen osoittanut sitä kohtaan minkäänlaista mielenkiintoa -ei edes Nordic Jet, jonka sopimus K5:ssa on taas vaihteeksi katkolla... ::)

Ai niin, ja vastaaja oli Satamalautakunnan demarijäsen... ;D

Väyrysen Antti:

--- Lainaus käyttäjältä: Mikko-Oskari_Koski - 30.01.2006, 16:22:46 ---Länsisataman ajojärjestelyjä on tarkoitus muuttaa "jotenkin radikaalisti". Kysymykseen, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, sain vastaukseksi jargonia, jonka asiasisällössä oli ainakin oletus, että terminaalin olisi tarkoitus vastaisuudessa mahdollisimman vähän häiritä Jätkäsaareen nousevaa asuntoaluetta ja että autojen sisäänajoaluetta on tarkoitus viedä nykyistä isommassa määrin laiturialueelle.
--- Lainaus päättyy ---
Nähtiin jotain suunnitelmia ja ehdotuksia yksi päivä. Purkanevat Akerin telakkaa vastapäätä sijaitsevan varastorakennuksen jossain vaiheessa. Siitä vapautuu reippaasti maata aivan nykyisen kumipyörien sisäänottopaikan viereen, joten liikenteen tarvitsemasta asfalttitilasta ei tule olemaan puutetta. Myös kumpipyöräalueen laajentamistatarvittaessa Jätkiksen kaijan ulkopäähän on kaavailtu. En nyt muista oliko se laiturin puoleinen alue vai nykyinen ajotie, joka rauhoitettaneen tulevaisuudessa jalkaliikennettä varten. Mahdollisten meluhaittojen torjumiseksi suunnitelmissa oli kaavailtu myös ajoradan ja asuntoalueen välille meluaitaa tai puistikkoa.

Mikko-Oskari Koski:
Virallinen tieto rakennusaikataulusta on, että Jätkäsaaren ja Saukonpaaden alueen rakentaminen käynnistyy tavarasatamatoiminnan siirryttyä Vuosaaren uuteen satamaan vuosien 2008/2009 vaihteessa. Tarkempi ajankohta määriteltäneen sitten, kun Vuokin eri vaiheiden valmistumispäivämäärät ovat varmat.
Asuin- ja satama-alueiden rajaksi on määritelty suunnilleen nykyinen Hietasaarenkuja, jonka länsipuolelle on tarkoitus rakentaa puistomainen "raja".

Tässä vähän poliittista tavaraa, kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistalta 2.2.2006:
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 25.11.2004 lähettää 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 11350 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.
Lisäksi lautakunta päätti, että osayleiskaavan jatkosuunnittelussa otetaan huomioon se, ettei se sulje pois mahdollisuutta rakentaa myöhemmin maanalaista yhteyttä Keskustatunneliin.

Jäsen Wallden-Paulig varapuheenjohtaja Rautavan kannattamana teki edellä mainitun lisäysehdotuksen päätösehdotukseen.
Lautakunta äänesti asiasta ja päätti äänin 7 (Johansson, Loukoila, Sumu, Salmi, Wallden-Paulig, Rautava, Anttila)-2 (Rantanen, Väkiparta) hyväksyä jäsen Wallden-Pauligin lisäysehdotuksen.

Osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 25.2.2005-31.3.2005. Osayleiskaavaehdotuksesta ei esitetty muistutuksia.
Espoon ja Vantaan kaupungit, Sipoon kunta, VR-Yhtymä Oy, Ratahallintokeskus, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ympäristökeskus, Museovirasto, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV), Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA, Helsingin kauppakamari, Asuntotuotantotoimikunta, joukkoliikennelautakunta, talous- ja suunnittelukeskus, kaupunginmuseon johtokunta, kiinteistölautakunta (sisältäen kiinteistöviraston geoteknisen osaston lausunnon), kulttuuri- ja kirjastolautakunta, liikuntalautakunta, nuorisolautakunta, opetuslautakunta, pelastuslautakunta, rakennuslautakunta (sisältäen kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja teknillisen neuvottelukunnan lausunnot), satamalautakunta, sosiaalilautakunta, tekninen lautakunta (sisältäen Helsingin Veden ja Helsingin Energian kannanotot), terveyslautakunta, yleisten töiden lautakunta ja ympäristölautakunta ovat antaneet lausuntonsa ehdotuksesta.

Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että asiassa edetään laillisessa järjestyksessä -ja että se, toisin kuin länsimetro, saattaa jossain aikataulussa jopa toteutua.

Miran Hamidulla:
Helsingin Länsiterminaali laajenee jälleen
Julkaistu 20.3. 20:34

Helsinki on laajentamassa jälleen Länsiterminaalia.
      Nykyiseen terminaalirakennukseen ei tehdä merkittäviä muutoksia, mutta matkustajasiltaa aiotaan jatkaa noin 220 metriä Länsisataman kärkeen päin.
      Sillan yhteyteen rakennetaan kaksikerroksinen maihinnousuhalli. Halliin tulee pienet odotustilat molempiin kerroksiin. Lisäksi tehdään muutostöitä laituri- ja kenttäalueella.
      Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen maaliskuun lopussa, rakentaminen alkaa heinäkuun puolivälissä. Työt valmistuvat ensi vuoden helmikuun loppuun mennessä.
      Laajennustyöt maksavat 14,6 miljoonaa euroa.
     
Tallink-varustamo on tilannut kaksi uutta isoa lauttaa matkustaja- ja rahtiliikenteeseen. Ensimmäinen aloittaa liikennöinnin maaliskuussa 2007 ja toinen alkuvuodesta 2008.
      Uusien alusten matkustajien maihinnousuportit ovat noin viisi metriä korkeammalla kuin nykyisten, joten olemassa olevia maihinnousu- ja matkustajasiltoja ei voida käyttää.
     
Länsiterminaalia on laajennettu useita kertoja sen avaamisen jälkeen 1995.
      Uusin lähtöhalli valmistuu toukokuussa, jonka jälkeen terminaaliin mahtuu 2 850 ihmistä. Tallink vaihtaa lähtöhallin valmistumisen jälkeen Romantika-aluksen suurempaan Galaxy-laivaan.
      Länsiterminaalin kautta matkusti Viroon viime vuonna 2,6 miljoonaa ihmistä, jossa oli kasvua edellisvuoteen 4,2 prosenttia.
      Rahtia kuljetettiin terminaalin kautta 800 000 tonnia. Kasvua oli 31 prosenttia. (HS)

Eli ilmeisesti uusille pika-aluksille ei olla tekemässä kaksikerroksista lastausramppia ellei se sitten sisälly noihin mainittuihin laiturialueilla tehtäviin  muutostöihin... ???

Mikko-Oskari Koski:
Tämänpäiväinen Metro esittelee mielenkiintoisen havainnekuvan Jätkäsaaren tulevaisuudesta. Maamassojen täytön on määrä alkaa vuonna 2009. Pääasiassa täyttömaan on tarkoitus palvella asuntorakentamista Saukonpaadessa, Saukonrannassa ja Saukonnokalla, mutta noin 1,25 miljoonan kuutiometrin kippaus nykyisen Sammon- ja Valtamerilaiturin jatkoksi on merkitty nimenomaan "sataman laajennukseksi".
Tällaista laajennusta tuskin edes suunniteltaisiin ilman realistisia suunnitelmia Länsisataman matkustajaliikennekapasiteetin lisäämisestä, mikä käytännössä tarkoittanee sitä, että Sampo-terminaali kuuluu yhä suunnitelmiin. Sataman laajennusvuosiksi on Metron havainnekuvassa merkitty 2012-13.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

[*] Edellinen sivu

Siirry pois tekstitilasta