Jäänmurtajat ja talvimerenkulku (oli: Jäänmurron tulevaisuus)

Aloittaja Janne Koskinen, 21.01.2008, 06:25:31

« edellinen - seuraava »

Janne Koskinen

Ei valaise Stasinkaan sivut enempää:

"Merenkulkulaitos ja valtion varustamoliikelaitos Finstaship ovat allekirjoittaneet kaksivuotisen sopimuksen jäänmurron järjestämisestä Suomessa. Sopimukseen liittyy myös optio kahdesta lisävuodesta.

Sopimus pitää sisällään kaikkien viiden perinteisen jäänmurtajan käytön sekä kahden monitoimimurtajan käytön talvimerenkulun turvaamiseen. Sopimuksen liikevaihtovaikutus on alle 30 miljoonaa euroa vuodessa ja se pitää sisällään noin 600 jäänmurtajien toimintapäivää.

Viime vuosina jäänmurtajille on keskimäärin kertynyt 550 toimintapäivää talvessa ja jäänmurron liikevaihto on vaihdellut 20 ja 30 miljoonan euron välillä.


Lisätietoja
Toimitusjohtaja Tero Vauraste, puh. 046 876 7100,
tero.vauraste(at)finstaship.fi


Johtaja Atso Uusiaho, jäänmurtopalvelut, puh. 046 876 7160,
atso.uusiaho(at)finstaship.fi"

Nyt sitten seuraillaan brokereitten sivuja josko ilmestyisi multipurpose icebreaker myyntilistoille.


"Syyttömiä ihmisiä ei ole olemassakaan; ainoastaan väärinkuulusteltuja." Josif Vissarionovitš Džugašvili "Kun syyllinen tiedetään, niin rikokset on helppo keksiä." Sama

Pekka Laakso

#46
Jos myyntiä ajateltaisiin tilanteen ratkaisuna ja hetkellisenä rahavirtana kassaan, olisi Botnica käytännössä ainoa vaihtoehto, minkä joku taho voisi ostaakin. Jonkun Fennican voisi saada kaupaksi ehkä vain itärajan taakse markkinoituna vain jäänmurtajana eikä multipurposena, olettaisin.
Copyright © 2024 Hölynpöly. Kaikki oikeudet pidätetään.

Janne Koskinen

Tässä vielä linkki viime talven tapahtumiin:

http://www.ts.fi/kotimaa/?ts=1,3:1002:0:0,4:2:0:1:2009-02-19,104:2:594456,1:0:0:0:0:0:

"Fennican vaiheista on viime päivinä liikkunut ristiriitaisia tietoja. Erään lähteen mukaan se olisi Norjassa jumissa eikä pääsisi lähtemään, koska sille ei anneta polttoainetta. Syynä boikottiin ovat kuulemma valtion varustamoliikelaitoksen eli Finstashipin velat. Samoin sen on väitetty olevan myynnissä."

Ei savua ilman tulta.

"Syyttömiä ihmisiä ei ole olemassakaan; ainoastaan väärinkuulusteltuja." Josif Vissarionovitš Džugašvili "Kun syyllinen tiedetään, niin rikokset on helppo keksiä." Sama

Janne Koskinen

#48
Tätä en (muistaakseni) ollut vielä linkittänytkään:

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_655_2003_p.shtml

"Kolmen monitoimimurtajan pääomakustannuksiksi noin 8 kuukauden offshore-toimintajaksolta on Varustamoliikelaitoksen laskelmiin vuodelle 2004 merkitty noin 500 000 euroa. Epäsuhta pelkästään jäänmurtotoiminnan varallaolon pääomakustannuksiin on huimaava. Monitoimimurtajien pääomakustannukset jäänmurtotoiminnassa ovat yli 12-kertaiset verrattuina offshore-toiminnan pääomakustannuksiin. Kohdistamalla pääomakustannuksia edellä mainitulla tavalla saadaan offshore-toiminta näyttämään kannattavalta. Tällainen hinnoittelu ei ole liikelaitoslain eikä EU:n kilpailulainsäädännön mukaista."

Turha puhua ettei kyse moulinex-touhussa ole dumppauksesta.

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw/?${APPL}=utppdf&${BASE}=utppdf&${THWIDS}=0.36/1244545656_89955&${TRIPPIFE}=PDF.pdf

"(monitoimimurtajien tappiollista
vuokraustoimintaa ei saa tukea valtiolta perittävillä
tarpeettoman suurilla jäänmurtopalvelumaksuilla.
Nykyisissä suunnitellun uuden liikelaitoksen
taloudellisissa laskelmissa yhden jäänmurtopäivän
hinta on noin kolminkertainen verrattuna
siihen, mitä monitoimimurtajien vuokraaja
maksaa yhdestä offshore-päivästä)."

"Valtion talousarviossa
2003 sanotaan, että monitoimimurtajien
kaupallisen toiminnan hinnoittelussa on
otettu huomioon toimintakustannusten lisäksi
offshore-toiminnan vaatiman lisävarustuksen
pääomakustannukset. Valtiontalouden tarkastusviraston
selvitysten mukaan näin ei edelleenkään
tapahdu, koska vuokraustuotot hädin tuskin kattavat
toimintakustannukset."

Yksikään kaupallinen varustamo ei taatusti hinnoitelisi näin tai kohdistaisi pääomakuluja.


http://www.parlement.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_286_2003_p.shtml

"Monitoimimurtajista Fennica ja Nordica on rakennettu kaupallista toimintaa varten täyttämään arktinen jääluokka Polar 10. Tämä iso lisävaatimus sisältää myös käytännössä kaikki Itämeren jäänmurtajalta vaadittavat kustannukst ja ominaisuudet, ja sen vuoksi alusten käyttö talvella jäänmurtotoimintaan ei aiheuta lisäpääomakustannuksia varsinkaan liikelaitokseen kuuluvassa toiminnassa, koska alukset ovat muuna aikana käytettävissä arktisilla alueilla toimintaan, jossa kilpailu on vielä tällä hetkellä vähäistä. Alusten kiireelliseen hankintaan ei aikoinaan muutenkaan ollut aihetta, koska samassa yhteydessä myytiin pois kaksi JM Avun hyväkuntoista sisaralusta (Varma ja Tarmo), jotka olisivat edelleen käytettävissä suomalaiseen jäänmurtotoimintaan. Monitoimimurtajien kaupallisesta toiminnasta ei ole käyty tarjouskilpailuja. Sekä kotimaisten että varsinkin ulkomaisten asiantuntijoiden mukaan alukset on vuokrattu selvästi alle sen hintatason, minkä muut vastaavilla ominaisuuksilla varustetut alukset saavat samanlaisista töistä pitkillä sopimuksilla. Pitkillä kannattamattomilla sopimuksilla on lisäksi optiot jatkua vielä usean vuoden ajan. Mikään yksityinen yritys ei voisi harjoittaa tällaista toimintaa vuosikausia joutumatta konkurssitilaan."

"Valtiontalouden tarkastusvirasto on perusteellisesti selvittänyt monitoimimurtajien offshore-toiminnan vaatimien lisävarustusten kustannuksia. Selvityksissä on kiistatta tullut esiin, että lisävarustuksen kustannukset ovat vähintään kaksinkertaiset verrattuna siihen, mitä Merenkulkulaitos on omissa kannattavuuslaskelmissa käyttänyt. Asia on myös tullut todistajalausunnoissa esiin Helsingin hovioikeudessa käsiteltävässä lahjusoikeudenkäynnissä. Samaten asia on vuosikausia ollut laivanrakennukseen perehtyneiden asiantuntijoiden tiedossa. Merenkulkulaitos on ilmeisesti alun perin tehnyt laskelmat tarkoituksella väärin, jotta kaupallisen toiminnan tulos saataisiin näyttämään paremmalta eikä ole edelleenkään suostunut niitä korjaamaan. Myös alusten käyttökustannuksia kirjattaessa on Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan kaupallisen toiminnan kustannuksia "lipsahtanut" jäänmurtokustanusten puolelle. Jotta eduskunnan hyväksymää valtion talousarviota 2003 noudatettaisiin, pitäisi monitoimimurtajien vuokraushintaa välittömästi korottaa 20-25 %. Ministerin pitäisi ottaa tähän asiaan kantaa."

http://www.parlement.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_139_2003_p.shtml


"Maaliskuussa 2000 poliisi pidätti ja vangitsi Merenkulkulaitoksen virkamiehiä epäiltynä monitoimimurtajien vuokraustoimintaan liittyvistä rikoksista. Samaan aikaan tuli esiin, että murtajien vuokraaja oli jättänyt maksamatta kymmeniä miljoonia markkoja vuokraussopimuksiin liittyviä maksuja. Tämä olisi oikeuttanut ja velvoittanut Merenkulkulaitosta välittömästi purkamaan sopimukset. Merenkulkulaitos ei kuitenkaan halunnut tätä tehdä, ja asiaa käsiteltiin myös Merenkulkulaitoksen johtokunnassa, joka päätyi samaan lopputulokseen. Vuonna 2000 offshore-markkinoilla vallitsi selvä noususuhdanne, joka olisi mahdollistanut vuosia kestävien erittäin kannattavien vuokraussopimusten solmimisen. Samaan aikaan myös painostettiin vuokraussopimusten hintatasoa arvostelleita virkamiehiä. On epävarmaa, haluaako Merenkulkulaitos edelleenkään tosiasiallisesti irtisanoa sopimuksia ja tehdä uusia kannattavampia sopimuksia vai halutaanko vanhat sopimukset siirtää "piiloon" perustettavan liikelaitoksen taakse. Liikenne- ja viestintäministerin vastauksessa todetaan, että monitoimimurtajien kaupallinen toiminta on tulkittava osana jäänmurron kokonaisuutta. Näin ei ole liikelaitoslain 1185/2002 , lain eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta 19/2003 ja EU-direktiivin 2000/52/EY mukaisesti. Jäänmurto ja monitoimimurtajien offshore-työt ovat näiden mukaan eri toimintoja, ja suunnitellulle varustamoliikelaitokselle on tarkoitus antaa yksinoikeus Suomen alueella. Säädösten mukaan molemmille toiminnoille pitää kohdistaa täydet pääomakustannukset suhteessa eri toimintoon käytettyyn aikaan. Jos monitoimimurtajien offshore-toimintaan kohdistettaisiin pääomakustannuksista vain offshore-lisävarustuksen pääomakustannukset, murtajat pääsisivät kilpailemaan yhteismarkkina-alueella offshore-toiminnassa pienemmillä pääomakustannuksilla kuin muut yritykset vastaavassa toiminnassa, mikä ei ole lain mukaista. "

Tuntuu ettei mikään ole muuttunut liikelaitostamisen myötä. En vieläkään ymmärrä koko moulinex-touhua eli sitä onko kysymyksessä tyhmyys, omaneduntavoittelu vai mikä. Samat kysymykset voisi esitää 2009, jotka eduskunnassa käytiin 2003.

Joku voisi joskus esittää laskelmat joilla ko. toiminta osoitetaan kannattavaksi.

Käsittämättömintä on kuitenkin tämä:

"Alusten kiireelliseen hankintaan ei aikoinaan muutenkaan ollut aihetta, koska samassa yhteydessä myytiin pois kaksi JM Avun hyväkuntoista sisaralusta (Varma ja Tarmo), jotka olisivat edelleen käytettävissä suomalaiseen jäänmurtotoimintaan."

Samoin j/m Apu:n käsittämätön myynti (pelastettiin johdon bonukset ko. vuodelta)."Syyttömiä ihmisiä ei ole olemassakaan; ainoastaan väärinkuulusteltuja." Josif Vissarionovitš Džugašvili "Kun syyllinen tiedetään, niin rikokset on helppo keksiä." Sama

Janne Koskinen

#49
Hauskoja visioita:

http://www.tem.fi/files/23084/MeriteollisuusTR_raportti15052009.pdf

"Jäänmurtajien Urho ja Sisu peruskorjaus
Hallinnonala: liikenne- ja viestintäministeriö
Perustelut: Varustamoliikelaitos Finstashipin laivastoon kuuluva jäänmurtaja
Sisu on rakennettu v. 1975 ja sen sisarlaiva jäänmurtaja Urho v.
1976. Molemmat alukset ovat teknisesti ja toiminnallisesti hyvässä kunnossa.
Ehdotettu peruskorjaushanke on liian ennenaikainen. Alusten
peruskorjaus on tämän hetkisen käytön perusteella ajankohtainen aikaisintaan
n. 5-10 vuoden kuluttua. Varustamoliikelaitos Finstaship vastaa
omistajana alusten ylläpidosta ja korjauksista. Ainoastaan sähkötyöt
voisivat tulla kyseeseen aikaisemmin. Hanke ei ole taloudellisesti kannattava
eikä sille ole rahoitusta. Nykyinen lyhyt jäänmurtosopimus tilaajaviranomaisen
kanssa ei mahdollista peruskorjauksen investointikustannuksia.
Tällä hetkellä jäänmurtosopimusneuvottelut on käynnissä.
Jäänmurtajien Urho ja Sisu peruskorjauksen osalta on kuultu liikenne- ja
viestintäministeriötä ja Varustamoliikelaitos Finstashipiä, jotka eivät
puolla hankintaa. Meriteollisuusyhdistys ry. on ottanut kantaa jäänmurtajien
Urho ja Sisu peruskorjauksen puolesta.
Meriteollisuusyhdistys ry:n näkemys eroaa edellä esitetystä. Sen mukaan
peruskorjaushanke alentaisi merkittävästi alusten käyttö- ja miehityskustannuksia
ja lisäisi luotettavuutta eli investointi olisi taloudellisesti
kannattava. Saman sarjan aluksia on Ruotsissa päätetty ko. syistä peruskorjata
180 MSEK budjetilla. Olisi myös taloudellisesti perusteltua
suunnitella ja toteuttaa peruskorjaus samanaikaisesti koko laivasarjalle
yhteistyössä ruotsalaisten kanssa. Merenkulkulaitos on ilmoittanut hyväksyvänsä
peruskorjauksen kustannukset korvausperusteeksi."

Tästä aiheesta olen meriteollisuuden kanssa samaa mieltä.

"Monitoimimurtaja Fennican konversio mm. öljyntorjuntatehtäviä
varten
Hallinnonala: liikenne- ja viestintäministeriö
Perustelut: Varustamoliikelaitos Finstashipin laivastoon kuuluva monitoimimurtaja
Fennica on rakennettu v. 1993. Alus toimii kotimaan jäänmurtotehtävien
lisäksi pääosan vuodesta kansainvälisillä offshoremarkkinoilla,
joilla se on erikoistunut merenalaisten putkien ja kaapeleiden
laskuun.
Konversiohanke on ollut esillä viimeksi v. 2006, jolloin se todettiin sekä
toiminnallisesti että taloudellisesti epätarkoituksenmukaiseksi. Aluksen
ehdotettu toimintamalli ei ratkaise öljyntorjuntavalmiuteen liittyviä puutteita.
Aluksen käytettävyys jäänmurrossa ja offshore -toiminnassa olisi
olennaisesti heikompi kuin nykyisellä monitoimimurtajalla. Hankkeelle ei
ole rahoitusta.
Monitoimimurtaja Fennican konversion osalta on kuultu liikenne- ja viestintäministeriötä
ja Varustamoliikelaitos Finstashipiä, jotka eivät puolla
hankintaa. Meriteollisuusyhdistys ry. on ottanut kantaa monitoimimurtaja
Fennican konversion puolesta.
Meriteollisuusyhdistys ry:n näkemys eroaa edellä esitetystä. Konversio
ei huonontaisi aluksen käytettävyyttä jäänmurrossa ja turvaisi alukselle
käyttöä jatkossa, kun alus lähivuosina alkaa olla liian vanha offshore -
toimintoihin. Konversio auttaisi Meriteollisuusyhdistys ry:n mukaan osaltaan
täyttämään kirjattua 7000 m3 öljynkeräilykapasiteetin vajetta."

Jos muuta kapasitettia ei ole taloudellisesti mahdollista hankkia, niin tämä hanke kannattaisi toteuttaa.
Hmm. "Alus lähivuosina alkaa olla liian vanha offshore -toimintoihin."
Eli jos joku vielä haaveilee uudesta moulinexista, niin laskekoot rahtaustuloja max. 15-vuotta.

"Jäänmurtaja Voiman korvaaja
Hallinnonala: liikenne- ja viestintäministeriö
Perustelut: Varustamoliikelaitos Finstashipin laivastoon kuuluva jäänmurtaja
Voima on rakennettu v. 1954 ja peruskorjattu v. 1979. Aluksen
nykyinen käyttöaste on matala, mikä lisää sen käyttöikää. Lisäksi Voiman
kunto on hyvä huolimatta siitä, että sen runko on vanha. Alusta
myöhemmin kunnostamalla käyttöikää voidaan edelleen jatkaa mahdolliseen
jäänmurtolaivaston reservikäyttöön.
Uuden jäänmurtajan tarve myös tulevaisuudessa on kyseenalaista ja
edellyttäisi liikennepoliittista linjausta, mikäli hankinnan jatkovalmistelua
ehdotetaan. Taustalla ovat mm. ilmastonmuutokseen, Suomen ja Ruotsin
väliseen suunniteltuun valtiosopimuspohjaiseen jäänmurtoyhteistyöhön
ja jäänmurtolaivaston operatiivisen käytön tehostamiseen liittyvät
näkökohdat. Uutta jäänmurtajaa ei tarvita 5-10 vuoteen. Jäänmurtajakapasiteettia
on tänä vuonna tarvittu Suomessa kuuden suomalaisaluksen
ja yhden ruotsalaisen osalta. Normaalitalvina tarvetta on 4-8 jäänmurtajalle.
Jatkossa kauppa-alusliikenteen hiljeneminen vähentää jäänmurtotarvetta
samalla kun uusien kauppa-alusten jäänkestävyys on parantunut.
Nykyinen lyhyt jäänmurtosopimus tilaajaviranomaisen kanssa ei
mahdollista uuden aluksen investointikustannuksia. Merenkulkulaitos on
parhaillaan kilpailuttamassa uutta jäänmurtosopimusta seuraaviksi kahdeksi
vuodeksi. Uudisrakentamisen kannattavuuden osalta sopimusten
keston tulisi olla useita vuosikymmeniä. Tällä hetkellä jäänmurtajainvestointi
ei ole taloudellisesti kannattava eikä sille ole rahoitusta.
Jäänmurtaja Voiman osalta on kuultu liikenne- ja viestintäministeriötä ja
Varustamoliikelaitos Finstashipiä, jotka eivät puolla hankintaa. Meriteollisuusyhdistys
ry. on ottanut kantaa jäänmurtaja Voiman korvaajan puolesta."

Kappas; Stasi antoi järkevän kommentin!

"Meriteollisuusyhdistys ry. ei yhdy edellä olevaan esitykseen. Sen mukaan
jäänmurtaja Voiman ollessa 55 vuotta vanha alus, liian kapea ja
liian heikko, se ei ole nykyaikaisiin jäänmurtotarpeisiin soveltuva. 55
vuotta vanhan aluksen käyttöiän pidentäminen peruskorjaamalla ei ole
järkevää eikä käytännössä mahdollista. Meriteollisuusyhdistys ry:n mukaan
jäänmurtaja Voiman korvaaminen uudella murtajalla v. 2012 on ollut
linjauksissa jo useiden vuosien ajan. Kyseessä olisi vain olemassa
olevan suunnitelman toteuttaminen. Pitkäaikaisista tilastoista voidaan
Meriteollisuusyhdistys ry:n mukaan todeta, että ilmastonmuutosargumentti
ei ole pätevä perustelu hankkeen torjumiseksi. Tähän liittyen
Meriteollisuusyhdistys ry. korostaa, että vuonna 2004 Suomella oli käytettävissä
yhdeksän jäänmurtajaa ja kuitenkin Suomenlahden liikennettä
ei voitu ylläpitää ilman vakavaa häirintää (jäät pakkautuivat pitkäkestoi30
sen tuulen seurauksena). Sen jälkeen Suomi on myynyt yhden murtajan
ja jos jäänmurtaja Voima vielä jää ilman korvaavaa uutta murtajaa, on
yhdistyksen arvion mukaan ilmeistä, että Suomen talvimerenkulun häiriötöntä
sujumista ei voida enää turvata. Tämä johtaisi siihen, että Suomi
jää riippuvaiseksi ulkomaisesta jäänmurtokalustosta, -operoinnista ja
-osaamisesta. Meriteollisuusyhdistys ry:n mukaan tämä ei ole Suomen
intressien mukaista huoltovarmuuden, talvimerenkulun eikä osaamisen
säilyttämisen ja kehittämisen kannalta. Lisäksi Meriteollisuusyhdistys
korostaa, että jäänmurtokalustoa tulisi nyt kehittää huomioiden kasvava
vienti pohjoisista satamista, kun Lapin uudet kaivoshankkeet aloittavat
toimintansa. Lisäksi Meriteollisuusyhdistys ry:n mukaan Merenkulkulaitos
on ilmoittanut hyväksyvänsä uuden murtajan suuremmat pääomakustannukset
korvausperusteeksi. Meriteollisuusyhdistys ry:n mukaan
jäänmurtaja Voiman korvaamista uudella murtajalla ei pitäisi perustella
ainoastaan kapealla taloudellisella kannattavuudella, vaan välttämättömällä
tarpeella turvata Suomen talvimerenkulun häiriötön sujuminen
kaikissa tilanteissa. Meriteollisuusyhdistys ry. on esittänyt vaihtoehtoisia
alustyyppejä, joissa on huomioitu öljyntorjuntavalmius, pelastustoiminnot,
raskaskuljetukset ja hinaustoiminnot."

Eri mieltä ainakin kapeudesta; esim. VSS:n vikingit on suunnilleen Voiman levyisiä ja Voima is still going strong.

Millähän luvalla jm Apu myytiin?

Hiukan OT:

"Väylänhoitoalus Leton konversio (pusku-proomu -yhdistelmä)
Hallinnonala: liikenne- ja viestintäministeriö
Perustelut: Varustamoliikelaitos Finstashipin laivastoon kuuluva väylänhoitoalus
Letto on rakennettu v. 1980. Alusta voidaan käyttää ympärivuotisiin
väylänhoitotöihin, merirakentamiseen ja öljyntorjuntatehtäviin.
Konversiohanke on ollut esillä viimeksi v. 2008, jolloin se todettiin selkeästi
kannattamattomaksi. Konvertoidulle alukselle ei olisi soveltuvaa
käyttöä eikä markkinoita. Varustamoliikelaitos Finstashipin mukaan väylänhoitoalus
Leton konversion sijaan jatkossa tarvittaisiin kokonaan uusi
yhteysalus- ja öljyntorjuntatarkoituksiin soveltuva laivatyyppi.
Väylänhoitoalus Leton konversion osalta on kuultu liikenne- ja viestintäministeriötä
ja Varustamoliikelaitos Finstashipiä, jotka eivät puolla esitystä.
Meriteollisuusyhdistys ry. on ottanut kantaa väylänhoitoalus Leton
konversion puolesta.
Meriteollisuusyhdistys ry:n mukaan konversiohankkeella on yritetty löytää
uutta käyttöä Letolle, joka nykyään on käytännössä täysin työttömänä,
ja siten vain aiheuttaa kustannuksia. On loogista tällaisessa tilanteessa
yrittää identifioida alukselle uutta käyttöä kiinteiden kustannusten
kattamiseksi."

:)

"Maantielauttojen keski-ikä on korkea ja alusten uudistaminen
tulee käynnistää. Tiehallinto tilaisi kaksi 60 tonnin maantielauttaa, joiden
kustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa. Alukset luovutettaisiin lauttareittien
palvelutarjonnasta järjestettävissä tarjouskilpailuissa mahdolliset
huoltovarmuusnäkökohdat huomioon ottaen valitulle yritykselle operoitaviksi
sopimuksen mukaisesti. Maantielauttakaluston uudistaminen
ja kilpailun avaaminen sisältyy eduskunnan v. 2008 hyväksymän liikennepoliittisen
selonteon hankelistalle. Hanke on kilpailutettava normaalien
hankintalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Hankkeen arvioitu
kotimaisuusaste on korkea."

Eikös liikelaitostamisen kantava idea ollut, että palveluntarjoaja hankkii lautat?
Tässähän subventoidaan luottokelvotonta Stasia tai tulevaa lauttavarustamoa.
Tämä ei todellakaan palvele vapaata kilpailua.

Takaisin aiheeseen:

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_341_2009_p.shtml

"Merenkulkulaitos hankkii jäänmurtopalvelut valtion talousarviossa osoitetuilla määrärahoilla. Merenkulkulaitos on parhaillaan neuvottelemassa jäänmurtopalvelujen hankintaa koskevasta sopimuksesta Varustamoliikelaitoksen kanssa. Lähtökohta toteutetussa liikelaitosuudistuksessa oli se, että Merenkulkulaitos tilaajana määrittelee jäänmurtopalvelujen tarpeen ja tilaa palvelut Varustamoliikelaitokselta, joka hankkii tarvittavan kaluston ja rahoittaa hankinnat saamillaan palvelumaksuilla. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan uusia jäänmurtajia ei tarvita 5-10 vuoteen."

Tähän ja edelliseen raporttiin viitaten tuntuu, että järki murtajahankinnoissa on vihdoinkin löytymässä.
Näissä jäänmurtoasioissa kannattaa hankintojen suhteen ottaa oppia Suomenlahden Etelärannalta.


"Syyttömiä ihmisiä ei ole olemassakaan; ainoastaan väärinkuulusteltuja." Josif Vissarionovitš Džugašvili "Kun syyllinen tiedetään, niin rikokset on helppo keksiä." Sama

Pekka Laakso

Voiman tilanteesta kannattaa ottaa huomioon myös kulunut talvi: Aivan hyvin pärjättiin Suomenlahdella pelkällä Voimalla, ja talven mentyä eteenpäin, oli Suomenlahdella sen verran pehmeää jäätä, ettei Voimaa edes käytännössä tarvittu, vaan lojui stand-bynä Loviisan edustalla. Ei niitä keskimääräisiä jäätalvia näytä olevan näkyvillä todellakaan joka vuosi, harvenemaan päin ne; ja vaikkakin aluskoko on kasvamaan päin, myös yhä enemmän jäävahvistettua tonnistoa otetaan käyttöön. Mikä siis vähentää avustusten tarvetta varsinkin Suomenlahdella. Että kyllä Voimalla pitäisi pärjätä ihan hyvin lähitulevaisuudessa, jos vaan runko kestää.
Copyright © 2024 Hölynpöly. Kaikki oikeudet pidätetään.

Janne Koskinen

Lainaus käyttäjältä: Pekka Laakso - 14.06.2009, 13:44:04
Voiman tilanteesta kannattaa ottaa huomioon myös kulunut talvi: Aivan hyvin pärjättiin Suomenlahdella pelkällä Voimalla, ja talven mentyä eteenpäin, oli Suomenlahdella sen verran pehmeää jäätä, ettei Voimaa edes käytännössä tarvittu, vaan lojui stand-bynä Loviisan edustalla. Ei niitä keskimääräisiä jäätalvia näytä olevan näkyvillä todellakaan joka vuosi, harvenemaan päin ne; ja vaikkakin aluskoko on kasvamaan päin, myös yhä enemmän jäävahvistettua tonnistoa otetaan käyttöön. Mikä siis vähentää avustusten tarvetta varsinkin Suomenlahdella. Että kyllä Voimalla pitäisi pärjätä ihan hyvin lähitulevaisuudessa, jos vaan runko kestää.

Niin, ja rungoltaan uudempi ja leveämpi j/m Apu myytiin pois muka vanhentuneena.
(lienee Dudinkassa kovemmassa käytössä kuin Suomenlahdella).

Jos heittää tieten tahtoen lelunsa kaivoon on turha ruinata uusia.
"Syyttömiä ihmisiä ei ole olemassakaan; ainoastaan väärinkuulusteltuja." Josif Vissarionovitš Džugašvili "Kun syyllinen tiedetään, niin rikokset on helppo keksiä." Sama

Pekka Laakso

Lainaus käyttäjältä: Janne Koskinen - 06.06.2009, 13:06:18
Ei valaise Stasinkaan sivut enempää:

"Sopimus pitää sisällään kaikkien viiden perinteisen jäänmurtajan käytön sekä kahden monitoimimurtajan käytön talvimerenkulun turvaamiseen. Sopimuksen liikevaihtovaikutus on alle 30 miljoonaa euroa vuodessa ja se pitää sisällään noin 600 jäänmurtajien toimintapäivää."
Nyt Stasilla lukee saatavuuksissa:

Botnica   MSV   September 2009      Mediterranean
Nordica   MSV   April 2010   January 2011    North Sea
Fennica   MSV   22.6.2009   10.11.2009   North Sea


Eli tuon perusteella voisi päätellä, että uuteen jäänmurtosopimukseen olisi varattu Fennica ja Nordica, ja Botnica siis jätettäisiin etsimään itselleen keikkoja. Mutta painotanpa, että tuo on siis vain ihan arvailua, ei ole tällä hetkellä tietoa asiasta...
Copyright © 2024 Hölynpöly. Kaikki oikeudet pidätetään.

Janne Koskinen

Tuntuu olevan ihan normi LVM toimintaa tilata selvityksiä yms. tälläisiltä:

http://www.taloussanomat.fi/kotimaa/2009/06/26/destian-ex-pomo-ja-hanen-liikekumppaninsa-pidatetty/200915218/12?pos=3

Kaikkeen hämäämiseen ja muuhun liittyen esiin ei ole tullut kuin jäävuoren huippu.

Onneksi on ilmeisesti viisaampien (TEM, VVM) taholta laitettu jäänmurtajatilaukset jäihin.
"Syyttömiä ihmisiä ei ole olemassakaan; ainoastaan väärinkuulusteltuja." Josif Vissarionovitš Džugašvili "Kun syyllinen tiedetään, niin rikokset on helppo keksiä." Sama

Janne Koskinen

"Syyttömiä ihmisiä ei ole olemassakaan; ainoastaan väärinkuulusteltuja." Josif Vissarionovitš Džugašvili "Kun syyllinen tiedetään, niin rikokset on helppo keksiä." Sama

Pekka Karppanen

Botnicalla liikehdintää!

Alukselle on viikolla matkustanut  lomiltaan palaavia merenkulkijoita.
Perjantaina 16:00 UTC alus liikkuu Pohjois-Englannissa, Forth Ports´sta (Edinburgh) hitaasti ulos ja killuu juuri Lundqvistin Katja -tankkerin ankkuripaikan lähistöllä
AIS ei tunne määränpäätä, mutta byssahuhujen mukaan seuraava pysäkki on Välimerellä.

Pekka Laakso

#56
Nämä monitoimien offshorekeikkoihin liittyvät uutiset voisi koota kaikki tuonne Moulinex-ketjuun, jonne myös siirsin vastaukseni:

http://www.fcbsweb.com/forum/index.php?topic=3753.225
Copyright © 2024 Hölynpöly. Kaikki oikeudet pidätetään.

Janne Koskinen

#57
Virolaisilla on Matti kukkarossa, tosin meillä se on hallituksessa pääministerinä:

"Procurement for Chartering Backup Icebreaker in the Gulf of Finland
08.07.2009The Estonian Maritime Administration announced a public procurement to charter a backup icebreaker in the Gulf of Finland to be kept on standby from 20 December to 20 April, ready to be dispatched within 10 days on receipt of a notice. A contract will be signed for a period of 5 years. The vessel to be chartered must have the required ice class, breadth over 18 m, maximum draught up to 8.5 m, and main engine power no less than 10 000 kW.
The purpose of the procurement is to increase the icebreaking capacity in the Gulf of Finland. Even though in last years the ice conditions in Estonian waters have been mild, the possibility of a severe winter, as was proved by the 2002/2003 season, cannot entirely be ruled out. Currently the MA uses the Tarmo, a 46-year-old icebreaker, for icebreaking operations in the Gulf of Finland, which is insufficient for servicing modern cargo ships in severe winters.
Since 2004, the Estonian MA has a charter contract for an icebreaker with the Swedish MA, which enables us to have an extra icebreaker only if one is available in Sweden. This means that there is a possibility of backing up our icebreaking capacity in average winters, but not in severe winters when all icebreakers may be needed in Swedish waters.
The five-year contract to be entered into with the tenderer who submits the successful tender will ensure that Estonia's economic situation is not worsened by ice conditions. Also, it will give us time to find the resources to complete the construction of a new icebreaker which was suspended due to economic recession.Procurement for Chartering Backup Icebreaker in Pärnu Bay
06.07.2009

The Estonian Maritime Administration announced a public procurement to charter a backup icebreaker in the Gulf of Riga and the Pärnu Bay for the icebreaking season 2009-2010.

The vessel to be chartered must comply with the following requirements: minimum breadth 12 m, maximum draught up to 5.5 m, main engine power no less than 2700 kW. The required ice class should be 1A or equivalent, and the vessel must also have towing equipment and a towing wire.
In winter, icebreaking operations in the Gulf of Riga and the Pärnu Bay are carried out by the MA multi-purpose vessel EVA-316. Chartering a backup icebreaker is considered necessary to be prepared for unforeseeable circumstances when the EVA-316 needs replacement due to being engaged in special operations, such as oil combating."

Mistähän aikovat löytää back-up breakerit?

Harvinaisen rehellistä myöntää, että fyrkat on finito:

" Also, it will give us time to find the resources to complete the construction of a new icebreaker which was suspended due to economic recession."

Tästä Botanicumille "huippurahtaus".
"Syyttömiä ihmisiä ei ole olemassakaan; ainoastaan väärinkuulusteltuja." Josif Vissarionovitš Džugašvili "Kun syyllinen tiedetään, niin rikokset on helppo keksiä." Sama

Janne Koskinen

#58
Pärnunlahden murrosta sopimus:

"Clarity of the Gulf of Riga and Pärnu varujäämurdja contract winner
25.09.2009 25/09/2009

Eelseisvaks jäämurdehooajaks Pärnu ja Liivi lahele varujäämurdja prahtimise riigihankele esitasid pakkumused OÜ Alfons Hakans ja AS PKL. Jäämurdehooajaks ahead of Riga and Pärnu Bay varujäämurdja chartering riigihankele LLC submitted bids, and Alfons Hakans AS PCA. Edukaks tunnistati OÜ Alfons Hakansi pakkumus, millele omistatud punktide summa on suurim. Alfons LLC Hakansi successful bid, which is the highest amount of points awarded.
OÜ Alfons Hakansi pakkumuse jäämurdja prahiraha suurus (ilma käibemaksuta) ühe ööpäeva eest on 97 000; valmisolekutasu 194 000; mobilisatsioonitasu 97 000. Alfons Hakansi icebreaker Ltd offer freight amount (excluding VAT) per day for the 97 000; valmisolekutasu 194 000; mobilisatsioonitasu 97 000 Mobilisatsioonitasu maksab Veeteede Amet igakordsel väljakutsel tööpiirkonda. Mobilisatsioonitasu paid by the Maritime Administration on call every time the working area. Jäävabal talvel, kui varujäämurdjat ei vajata, võibki kulu piirduda valmisolekutasuga. Ice-free in winter, when varujäämurdjat are not needed may cause the cost of limited valmisolekutasuga. Jäämurdetööde tegelik kogumaksumus kujuneb vastavalt laeva tööl oldud päevadele. Ice breaking ship according to the actual cost will worked issue. Lisandub kütusekulu, mis sõltub sadamat külastavate laevade arvust ja jääoludest. Increased fuel consumption, which depends on the number of ships visiting the port and the presence of ice.
Pärnu ja Liivi lahele on jäämurdetöid teostama planeeritud Veeteede Ameti laev EVA-316. Gulf of Riga and Pärnu jäämurdetöid is planned to carry out the Maritime Administration vessel EVA-316th Varujäämurdja broneeritakse asenduslaevaks ettenägematute olukordade puhuks, mil mitmeotstarbelist laeva EVA-316 vajatakse teiste riiklike ülesannete täitmiseks, näiteks õlireostuse likvideerimiseks. Varujäämurdja earmarked for unforeseen situations, replacement when the EVA-316 multi-purpose vessel is needed with other national tasks, such as oil spill disaster. "

Suomenlahden "backup murtajan" rahtaus lienee vaikeampaa, mutta Botnica lienee vapaa?
"Syyttömiä ihmisiä ei ole olemassakaan; ainoastaan väärinkuulusteltuja." Josif Vissarionovitš Džugašvili "Kun syyllinen tiedetään, niin rikokset on helppo keksiä." Sama

Janne Koskinen

#59
Oppia Virosta:

http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=et&u=http://www.postimees.ee/%3Fid%3D33146&ei=k0A_S4DhCYX3-AaK9OmuCg&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CA0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DEga%2Bveeteede%2Bametis%2Bometi%2Bhanke%2Bv%25C3%25B5itja%26hl%3Dfi%26sa%3DG

"Yhtä helppoa on koukku asian: ssa tällaiset ylpeitä lisavõimalused nostavat aluksen noin 1,1 miljardin kruunun hintaan 2,5 miljardia kruunua."

Eli virolaisten laskujen moulinex on yli tuplasti perinteistä kalliimpi.

"Ilmaan jäi kolme kysymystä. Ega veeteede ametis ometi hanke võitja ette otsustatud polnud? Eikä vesistöjen virastossa kuitenkin hankinta voittaja on päätetty ollut? Ega Aker viimati müünud Eesti riigile uue projekti pähe maha suures osas vana projekti? Eikä Aker viimeksi myynyt Viron valtiolle uuden hankkeen päähänsä vähentää pitkälti vanhan hankkeen? Ning kas ülikalli mitmeotstarbelise jäämurdja ehitamine on põhjendatud, kui see võib maksta tavajäämurdjast üle kahe korra rohkem? Ja onko ülikalli monikäyttöteknologioiden jäämurdja rakentaminen on perusteltua, jos se voidaan maksaa tavajäämurdjast yli kaksi kertaa enemmän? "

Suomessa laskimet on heitetty roskiin ja moulinex on itseisarvo.

"Parts vastauksessa Maide kiinnittää huomiota julkisen vaikeaan tilanteeseen ja siihen, että puurtornide palvelemiseen tarkoitetut laitteet aluksella, joka Viron vesiltä lahkudagi ei pitäisi lainkaan, sekoittavat hankkeen yli järjen kalliiksi."

Virolaiset eivät ole näemmä kuulleet pään vuonoon hakkaamisen hauskuudesta; Suomessa sitä on harrastettu kohta kaksi vuosikymmentä.

"Talosta pois ei pääse myös toinen kirje, jossa ilmoitetaan Maidele, että jäämurdja rakentaminen «hinnalla millä hyvänsä» valtiolle ei sovi, ja vaaditaan normaalin jäämurdja rakentamisen hintalaskelmia. Kogu kirja tekst on jämeda joonega maha tõmmatud ning all Priske lakooniline märge: «Ei sobi.» Koko kirjeen teksti on karkean linja vedetty pois ja alla Priske lakoninen merkintä: "Ei sovellu."

Suomessa maan tapa on rakentaa vispilä hinnalla millä hyvänsä.

"Syyttömiä ihmisiä ei ole olemassakaan; ainoastaan väärinkuulusteltuja." Josif Vissarionovitš Džugašvili "Kun syyllinen tiedetään, niin rikokset on helppo keksiä." Sama